lunes, 17 de abril de 2017

Quo Vadis, Turcia? (În limba română)


Decembrie 1978. Plecăm din Teheran spre Marea Caspică. Însoțitorul meu, „domnul deputat”, știa să evite interdicțiile stării de asediu impuse de guvernul Șahului. Imunitatea parlamentară îi garanta accesul liber la rețeaua de drumuri, puternic controlate de armată. 
Aș vrea să vedeți satul meu”, mi-a spus înainte să pornim la drum. Să vedeți un sat exemplar de pescari, un loc liniștit. Nu are nicio legătură cu tensiunea care domină capitala… ”. Dar, odată ajunși în satul lui, a fost surprins să vadă că tinerele țărănci aveau în păr panglici negre, simbolul supunerii față de ayatolahul Khomeini.                                                                        
Ce e asta?”, a întrebat-o pe tânăra zâmbitoare care s-a apropiat să ne salute. „Niciun om normal nu ar purta așa ceva, nepoată. Ce se întâmplă cu voi? V-ați pierdut mințile? După tot ce a făcut Majestatea Sa Imperială pentru voi, pentru noi toți…”. Domnul deputat era incapabil să își stăpânească furia.
Ai dreptate, unchiule. Majestății Sale Imperiale îi datorăm mult. Electricitatea, școala, bursa la Universitate… dar acest om”, spuse ea ținând în mână panglicile negre, „acest om este un Sfânt”. Domnul deputat m-a privit surprins, îndurerat, îngrijorat.
Știți ce se va întâmpla aici?”, a întrebat încet. Îmi imaginez”, i-am răspuns. Șase săptămâni mai târziu, Khomeini se întorcea în Iran. A fost începutul revoluției islamice, primul cutremur care a scuturat din temelii letargia lumii islamice, a somnolentului Occident.
După revolta șiiților a urmat contrarevolta wahabiților. Arabia Saudită a făcut și ea o mișcare. Căpetenia luptei sale se numea… Osama Bin Laden.
Septembrie 1991. În timpul unei plimbări prin centrul Istanbulului, ne întâlnim cu perechi de tineri îmbrăcați elegant. În mod curios, femeile poartă vălul islamic. Ceva surprinzător pentru o țară laică, ce s-a desprins, din 1923, de obiceiurile religioase. Dându-și seama de descumpănirea noastră, ghidul ne explică: „Sunt familii care primesc subvenții. Oameni nevoiași, care primesc ajutor de la partidele religioase…”. „Și în schimb ce trebuie să dea?”, am întrebat. „Nimic, e simplă caritate”, a răspuns ghidul.
Știi ce se va întâmpla aici?”, am întrebat-o pe tânăra avocată spaniolă care mă însoțea. „Îmi imaginez”, a răspuns. Patru ani mai târziu, Partidul Bunăstării (Refah), grupare cu tendință islamistă condusă de Nicmettin Erbakan, câștiga alegerile generale turce. Guvernul lui Erbakan a încercat că deschidă calea spre modificarea treptată a structurilor statului laic fondat de Mustafá Kemál Atatürk. Experimentul a durat doardoi ani; în 1997, Refah a fost dizolvat de „grupurile de presiune” care comandau destinele țării.
Pe atunci, un tânăr militant islamic, Taiyep Recep Erdogan, avea funcția de primar al Istanbulului. În 1998, justiția țării otomane l-a decăzut pe viață din dreptul de a fi ales pentru că a recitat public versurile poetului național Ziya Gökalp: «Moscheele sunt cazărmile noastre, cupolele sunt căștile noastre, minaretele sunt baionetele noastre și credincioșii, soldații noștri. Allah e mare, Allah e mare».
Aparent, judecătorul însărcinat cu anchetarea „cazului Erdogan”, Vural Savas, găsise indicii de infracțiune împotriva esenței statului turc. După patru ani, în 2002, când Partidul Justiției și Dezvoltării (APK), fondat și condus de însuși Erdogan, a obținut o victorie covârșitoare la alegeri, liderul său nu a fost autorizat să preia funcția de prim-ministru. A trebuit să aștepte câteva luni pentru a câștiga suspendarea condamnării „definitive” impuse de tribunale.
De la preluarea puterii, Erdogan a făcut tot posibilul să aplice programul politic al patidului său, rezumat în campania electorală la câteva cuvinte: remusulmanizarea Turciei și islamizarea diasporei.
APK s-a lansat în campania de cucerire a a trei ministere cheie: Internele, Justiția și Educația. Ofensiva ideologică conta pe sprijinul clericului Fetullah Gülen, liderul mișcării Cemaat, autoexiliat în Statele Unite. La scurt timp a început să se vorbească despre un nou concept socio-politic: neo-otomanismul. Întoarcerea la valorile islamice? Sfârșitul kemalismului? Răspunsurile sunt/au fost foarte opace.
Erdogan a încercat în mai multe ocazii (2011, 2015) să recurgă la Parlament pentru a schimba Constituția. Obiectivul său: abandonarea sistemului parlamentar introdus acum 95 de ani de Atatürk pentru a transforma țara într-o republică prezidențială. Nu ar fi un experiment nou pentru că îl găsim în Franța, Statele Unite sau Mexic. Eficiența lui depinde, evident, de mecanismele de control existente.
Cele 18 amendamente aprobate la sfârșitul săptămânii trecute de alegătorii turci implică: dispariția funcției de prim-ministru și înlocuirea acesteia cu mai mulți vicepreședinți numiți de Președinție (a se citi Erdogan). Parlamentarii nu vor putea controla activitatea ministerelor; dispar moțiunile de cenzură (votul de neîncredere); președintele va putea milita într-o formațiune politică, chestiune pe care legislația actuală nu o permite. Numărul deputaților va crește de la 550 la 600. Parlamentarii vor putea să îl destituie pe președinte. Dispar tribunalele militare acuzate de Erdogan de complicitate cu oficialii complotiști. Președintele va numi patru din cei 13 judecatori ai Tribunalului Suprem.
În fine, dar nu mai puțin important: Erdogan ar putea câștiga încă două mandate prezidențiale, ceea ce îi va permite să stea la putere până în 2029.
Relațiile cu Uniunea Europeană, marcate de o deteriorare fără precedent în ultimele luni și, concret, după încercarea de (auto)lovitură de stat din iulie 2016, ar putea fi reduse la minim. Neo-otomanismul își îndreaptă privirile spre alte latitudini. Asia? Rusia?
Aroganța și abuzul de putere ale lui Erdogan nu îi deranjează deloc pe noii săi prieteni și aliați moscoviți. Nu îi deranjează nici represiunile declanșate împotriva presupușilor susținători ai „trădătorului”, acum, Fetullah Gülen: militari, polițiști, judecători, profesori universitari, jurnaliști. Lista victimelor represaliilor este foarte lungă; prea lungă…
Pe scurt, Erdogan va avea, începând de acum, puteri depline. Quo vadis, Turcia? Quo vadis, aliată loială a NATO, candidată răbdătoare la integrarea în deja slăbita Uniune Europeană?

Quo vadis, Turquía?Diciembre de 1978. Salimos de Teherán rumbo al Mar Caspio. Mi acompañante, el “señor diputado”, sabía sortear el toque de queda impuesto por el Gobierno del Sha. La inmunidad parlamentaria que le garantizaba libre acceso a la red vial estrechamente controlada por el ejército. “Quiero que visite mi pueblo”, me dijo antes de emprender el viaje. “Que conozca una aldea de pescadores modélica, un lugar tranquilo. Nada que ver con la tensión que reina en la capital…” Pero al llegar a su aldea, se sorprendió al comprobar que las jóvenes campesinas llevaban en el pelo lacitos de color negro, símbolo de sumisión al ayatolá Jomeyni. 

“¿Qué es esto?” le preguntó a la sonriente muchacha que se acercó a saludarnos. “Nadie en su sano juicio llevaría esto, sobrina. ¿Qué os pasa? ¿Os habéis vuelto locas? Con todo lo que hizo su Majestad Imperial por vosotras, por todos nosotros…” El señor diputado no lograba contener su rabia.

“Tiene usted razón, tío. A su Majestad Imperial le debemos mucho. La electricidad, el colegio, la beca en la Universidad… Mas este hombre, dijo al sujetar los lacitos de color negro, este hombre es un Santo”.  El señor diputado me miró sorprendido, apenado, preocupado. “¿Sabe usted qué pasará aquí?”, preguntó en voz baja “Me imagino”, respondí. Seis semanas más tarde, Jomeyni regresaba a Irán. Fue el comienzo de la revolución islámica, primer terremoto que sacudió los cimientos del aletargado mundo islámico, del soñoliento Occidente. A la revuelta de los chiitas le siguió la contrarrevolución de los wahabitas. Arabia Saudita movió a su vez ficha. El adalid de su combate se llamaba… Osama Bin Laden. 

Septiembre de 1991. Durante un paseo por el centro de Estambul, encontramos parejas de jóvenes elegantemente vestidos. Curiosamente, las mujeres llevan el pañuelo islámico. Algo sorprendente en un país laico, que se había desembarazado, desde 1923, de las costumbres religiosas. Al apercibir nuestro desconcierto, el guía nos explica: “Son las familias subvencionadas. Gente necesitada, que recibe ayuda de los partidos religiosos…” “¿Y la contrapartida?” pregunté. “No hay contrapartida; es mera caridad”, respondió el guía. 

“¿Sabes qué pasará aquí?”, pregunté a la joven abogada española que me acompañaba. “Me imagino”, contestó.  Cuatro años más tarde, el Partido del Bienestar (Refah), agrupación de corte islamista liderada por Nicmettin Erbakan, se alzaba con la victoria en las elecciones generales turcas. El Gobierno de Erbakan trató de abrir la vía hacia la modificación paulatina de las estructuras del Estado laico fundado por Mustafá Kemál Atatürk. El experimento duró apenas dos años; en 1997, el Refah fue disuelto e ilegalizado por los “poderes fácticos” que regían los destinos del país.

En aquella época, un joven militante islámico, Taiyep Recep Erdogan, ostentaba el cargo de alcalde de Estambul. En 1998, la Justicia del país otomano le inhabilitó de por vida por haber recitado públicamente los versos del poeta nacional Ziya Gökalp: «Las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes, nuestras bayonetas y los creyentes, nuestros soldados. Alá es grande, Alá es grande». Aparentemente, el juez instructor encargado del “caso Erdogan”, Vural Savas, había encontrado indicios de delito contra la esencia del Estado turco.  Cuatro años más tarde, en 2002, cuando el Partido de la Justicia y el Desarrollo (APK), fundado y liderado por el propio Erdogan, obtuvo una aplastante victoria en las elecciones, su líder no fue autorizado a asumir el cargo de Primer Ministro. Hubo que esperar unos meses para lograr la suspensión de la condena “firme” impuesta por los tribunales.

Desde su llegada al poder, Erdogan no regateó esfuerzos a la hora de aplicar el programa político de su partido, resumido durante la campaña electoral en pocas palabras: remusulmanizar Turquíaislamizar la diáspora. 
El APK se lanzó a la conquista de tres ministerios clave: Interior, Justicia y Educación. La ofensiva ideológica contaba con el apoyo del clérigo Fetullah Gülen, líder del movimiento Cemaat, autoexiliado en los Estados Unidos. Pronto empezó a hablarse de un nuevo concepto sociopolítico: el neo-otomanismo. ¿La vuelta a los valores islámicos? ¿El final del kemalismo?  Las respuestas son/han sido muy opacas. 

Erdogan intentó en varias ocasiones (2011, 2015) recurrir al Parlamento para modificar la Constitución. Su objetivo: abandonar el sistema parlamentario introducido hace 95 años por Atatürk para convertir el país en una República presidencialista. No sería un experimento novedoso: lo encontramos también en Francia, Estados Unidos y Méjico. Su eficacia depende, claro está, de los mecanismos de control existentes.

Las 18 enmiendas aprobadas este fin de semana por los electores turcos implican: la desaparición del cargo de Primer Ministro; la sustitución de éste por varios vicepresidentes nombrados por la Presidencia (léase, Erdogan). Los parlamentarios no podrán supervisar la labor de los Ministerios; desaparecerán las mociones de censura (voto de no confianza); el Presidente podrá militar en un partido político; la legislación actual no lo permite. El número de diputados pasará de 550 a 600. Los parlamentarios podrán cesar al Presidente. Desaparecerán los tribunales militares, acusados por Erdogan de connivencia con oficiales golpistas. El Presidente nombrará a cuatro de los 13 jueces del Tribunal Supremo. Por último, aunque no menos importante: Erdogan podría obtener otros dos mandatos presidenciales, lo que le permitiría gobernar hasta 2029. 

Las relaciones con la Unión Europea, que han registrado un innegable deterioro en los últimos meses y, concretamente, después del intento de (auto)golpe de Estado de julio del 2016, podrían quedar reducidas en su más mínima expresión. El neo-otomanismo dirige sus miradas hacia otras latitudes. ¿Asia? ¿Rusia?

La arrogancia y el autoritarismo de Erdogan no molesta en absoluto a sus nuevos amigos y aliados moscovitas. Como tampoco les molesta la represión desatada contra los supuestos seguidores del ahora “traidor” Fetullah Gülen: militares, policías, jueces, catedráticos, periodistas. La lista de los represaliados es muy larga; demasiado larga…

En resumidas cuentas, Erdogan tendrá a partir de ahora plenos poderes. Quo vadis, Turquía?  Quo vadis, fiel aliada de la OTAN, paciente candidata al ingreso en la ya debilitada Unión Europea?

viernes, 14 de abril de 2017

Trump, Putin, la bomba y el “animal”


“Tengo la impresión de que la máquina del tiempo nos devuelve al pasado, a la época de la Guerra Fría, al mundo bipolar. La actuación de las dos superpotencias, Rusia y Norteamérica, logra eclipsar a los demás actores: Europa, China, Irán, Corea…”, confesaba recientemente un respetable politólogo europeo, testigo privilegiado de otros tiempos. 

¿Volver a la Guerra Fría? Extraña sensación para unas generaciones que sólo conocen la multipolaridad, la globalización, la uniformidad, el mal llamado pensamiento único. El panorama sociopolítico de las últimas décadas no les ha ofrecido muchas alternativas ideológicas. En realidad, no les ha ofrecido ninguna. El universo de la I & T se rige por otros parámetros.

Algunos esperaban que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca iba a allanar el camino del entendimiento entre Washington y Moscú, a limar las asperezas que surgieron a raíz de la guerra hibrida de Ucrania o la ocupación de la península de Crimea por las tropas del imperio exsoviético. En efecto, el nuevo mandatario estadounidense parecía tener más afinidades con los condotieros del Kremlin que los miembros del equipo liderado por Barack Obama, politólogos educados en las torres de marfil de Harvard, Princeton o Yale. Huelga decir que el Kremlin apostó – erróneamente – por Trump, el multimillonario autodidacta, impetuoso e irreflexivo. Mas cabe preguntarse: ¿apostó Trump por Rusia?

Durante las primeras semanas de su mandato, el Presidente Trump trató de imponernos su carácter ambiguo y contradictorio, olvidando las promesas de la campaña electoral, corrigiendo errores, encauzando la política del Imperio por otros derroteros. Uno de sus primeros blancos fue el “hombre fuerte” de Damasco, Bashar Al Assad, denunciado por la opinión pública internacional (¿por la opinión pública?) de haber perpetrado un ataque químico contra la localidad siria de Jan Sheykun, controlada por milicias anti régimen, que se saldó con el fallecimiento de más de 80 personas. 

La respuesta de la Casa Blanca fue contundente: la marina estadounidense disparó 59 misiles Tomahawk contra la base aérea de Shayrat, centro neurálgico de la aviación de Damasco. El propio Trump, que había criticado en su momento la actuación de su antecesor, Barack Obama, en el conflicto de Siria, censuró el apoyo de Moscú a Al Assad. “Francamente hablando, Vladimir Putin está apoyando a una persona mala y eso no es bueno para Rusia. Moscú debería alejarse de Assad, un peligro para la Humanidad”, señaló el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista televisiva, en la que no dudó de tachar al Presidente sirio de… “animal”. Por si fuera poco, añadió que estaba dispuesto a acabar con Al Assad cueste lo que cueste. Queda por ver cuál será el verdadero precio de esta aseveración.

Para disipar cualquier duda, el excéntrico multimillonario ordenó a la marina de guerra estacionada en el Pacifico a poner rumbo hacia las aguas de Corea. En efecto, el líder de Pyongyang, Kim Jong-un, amenazó con llevar a cabo este fin de semana otro ensayo nuclear, de mayor envergadura que los anteriores. Las bravuconadas de Kim preocupan a los estrategas estadounidenses, persuadidos de que Corea del Norte oculta datos sobre su verdadero poderío atómico. 

¿Nos encaminamos hacia un aberrante enfrentamiento nuclear entre Norteamérica y Corea? Hoy por hoy, ello parece poco probable. Sin embargo, Trump no escatima esfuerzos para dejar constancia de la supremacía americana. Mientras los destructores de la armada se dirigían hacia el Mar de Japón, la Administración hacía estallar en Afganistán el mayor artefacto no nuclear del que dispone el ejército norteamericano, la “madre de todas las bombas”. Oficialmente, el ataque iba dirigido contra los túneles subterráneos utilizados por los radicales islámicos que controlan la frontera afgano-paquistaní. Sin embargo, los detractores de la nueva política de Washington aseguran que la detonación se produjo en “medio de la nada”.

¿Cuál ha sido la reacción de la diplomacia rusa ante la escalada belicista de Trump? Durante su poco fructífero encuentro con el Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó rotundamente que los cambios geopolíticos registrados últimamente son, en realidad, unas maniobras de “poca monta” ideadas y llevadas a cabo por la Administración Obama. ¿Cambiar la faz del mundo? Es algo que incumbe ¡a las dos superpotencias! 

Hoy por hoy, no cabe la menor duda de que el Mediterráneo, el “mar grande” de los hebreos, el “mar blanco” de los árabes, acabará convirtiéndose en el “Mar de los conflictos”. A la acumulación de misiles norteamericanos y cazas bombarderos rusos se suman actualmente los buques de guerra de la OTAN, la aviación de algunos países árabes que integran la coalición dirigida contra el Estado Islámico, pistas de aterrizaje situadas en los Emiratos Árabes, Qatar, Irak e Irán, las bases de la Alianza Atlántica de Turquía, los mortíferos drones estacionados en Jordania y Kuwait.

La presencia de estos arsenales trata de ocultar otro aspecto de la escalada bélica o prebélica: el incremento de la presencia de la OTAN en Europa del Este – Países bálticos, Polonia y Rumanía – donde proliferan las nuevas estructuras atlantistas: bases del llamado “escudo antimisiles”, brigadas multinacionales de intervención rápida, centros de contrainteligencia hábilmente desplazados hacia los confines con Rusia. En resumidas cuentas, asistimos a una recolocación de la famosa línea Oder-Neisse, que podríamos (o deberíamos) rebautizar línea Mar Báltico – Mar Negro.

Pero esa es, al menos aparentemente, otra historia…

martes, 11 de abril de 2017

Dar… pe unde este Macedonia?


Îmi amintesc că în mai 1976, în ajunul primei vizite oficiale a regelui Juan Carlos în Statele Unite ale Americii, ziarul New York Times publica rezultatele unui relevant sondaj Gallup despre monarhul spaniol și locul pe care îl ocupa imperiul lui Felipe al II-lea în lume. 
Am rămas uimit să văd că pentru mulți americani Spania era o țară aflată la granița cu Columbia. Sau cu Ecuador, ce mai conta.
În nedumerirea mea ușor de imaginat, un coleg american mi-a mărturisit că pe președintele francez Valery Giscard d’Estaing l-au confundat cu monarhul unul principat din Pirinei.
Mi-am adus aminte de crasa ignoranță a americanilor acum câteva săptămâni, când congresmanul Dana Rohrabacher, președintele subcomitetului de relații extrene pentru afaceri europene, euroasiatice și… amenințări iminente al Camerei Reprezentnaților, a descoperit existența unes țări “inutile” sau “neviabile”: Macedonia. Potrivit congresmanului, acest stat, creat în anii 90, trebuia să… dispară. Populația albano-kosovară trebuia să se integreze în Kosovo, în timp ce minoritatea bulgară putea sau trebuia să aleagă  cetățenia bulgară. Pe scurt, trebuia să se termine cu aceste creații de la sfârșitul războiului rece, a căror existență pe bătrânul continent îi descumpănește pe legislatorii de la Washington.
Trebuie să asintió că în această perioadă diplomații americani de carieră, autori ai unor excelente lucrări monografice despre țări necunoscute și îndepărtate, sunt închiși în Gulagul administrativ al Departamentului de Stat. Unii nu sunt de încredere, pentru că au lucrat pentru administrația Obama, alții…
Adevărul este că în momente critice, Donald Trump are îndoieli privind relațiile cu manumite țări din Europa orientală. În cazul concret al Ucrainei, actualul chiriaș de la Casa Albă nu știa daca trebuie să apere poziția autotităților de la Kiev, care împărtășesc idealurile  “lump libere”, sau să se mențină neutru față de manevrele diplomatice ale Kremlinului. Decizia lui Putin de arecunoaște pașapoartele  locuitorilor regiunii secesioniste controlată de ruși, a scos în evidență necesitatea de a-i sprijini pe ucraineni.
Unde mai pui că grupurile politice de la Kiev au cerut, la unison, protecția Washingtonului. Cineva a trebuit să-i amintească lui Trump că Ucraina, Georgia și Moldova au ales umbrela protectoare a Alianței Nord-Atlantice. Mai mult, că guvernanții lor au solicitat, la un moment dat, intrarea în NATO.
În mod evident, atât nefericita greșeală a congresmanului Rohrabacher, cât și poziția neclară a președintelui au generat nervozitate absolută în cancelariile țărilor din Europa de Est, mai ales ale statelor care au devenit, în ultimele luni ale mandatului lui Barack Obama, țări de ligna întâi a frontului, chemate să protejeze “lumea liberă” împotriva “amenințării” Rusiei. De fapt, unii analiști politici europeni au anticipat chiar o posibilă retragere a sutelor de tancuri Abrams, mașinilor de luptă Bradley și a mortierelor autopropulsate Paladin, plasate în Polonia, România și în țările baltice de proaspătul, atunci, câștigător al premiului Nobel pentru Pace.
“Să nu vă fie teamă”, a avertizat actualul chiriaș al Casei Albe prin trimisul său special, Hoyt Yee, care a reiterat drința administrației americane de a întări flancul de este al Alianței Nord-Atlantice.
Totuși, perspectivele unei modificări ale granițelor bătrânului continent, ale dispariției statelor suverane în cazul unui conflict armat, creează o senzație de insecuritate în sânul populației unor țări din zonă. Cine mă protejează în caz de pericol? La această întrebare, formulată de o echipă de sociologi ai organizației WIN/Gallup, locuitorii din Bulgaria, Grecia, Slovenia și Turcia, țări membre ale NATO, s-au înclinat spre… Rusia! În mod curios, pentru bulgari și greci principala amenințare vine din Turcia, membru al Alianței Nord-Atlantice. La rândul lor, rușii se gândesc la o posibilă coaliție cu China. Românii preferă pactul de securitate cu Statele Unite, în timp ce ucrainenii și bosniacii ezită între protecția Rusiei și cea a SUA.
Toate acestea scot în evidență fragilitatea proiectului european. Se ridică întrebarea dacă nu cumva aceasta este adevarata linie a noii politici externe americane. De fapt, Donald Trump, ezitantul Trump, pare să-și fi însușit maxima lui Iuliu Cezar și a lui Napoleon:  dezbină și vei stăpâni.

sábado, 8 de abril de 2017

Preludio a las guerras donaldianas


¿Cree usted que Donald Trump tendrá el gatillo fácil? preguntaba en la tarde del jueves un estudiante que asistía a un curso sobre las implicaciones políticas del inacabable conflicto de Oriente Medio. La respuesta llegó unas horas más tarde, cuando los destructores USS Porter y USS Ross de la armada estadounidense dispararon 59 misiles Tomahawk contra la base de Shayrat, un aeropuerto militar situado a cuarenta kilómetros de Homs. Para los politólogos pro americanos, que son legión en los países de Europa oriental recién integrados a la Alianza Atlántica, se trata de una acción de represalias firme, equilibrada y que no ha causado bajas humanas. Un punto de vista respetado y alabado por los atlantistas.

Poco antes del inicio de esa acción bélica minuciosamente preparada, el Presidente Trump apareció ante las cámaras de televisión para anunciar, en tono melodramático, la decisión de la Casa Blanca de castigar a quienes decidan cruzar las líneas rojas. La actuación fue aplaudida por los Gobiernos europeos, que coinciden en culpar al presidente sirio, Bashar Al Assad, por la pérdida de vidas humanas en el ataque con armas químicas perpetrado el pasado martes contra la población civil de Jan Seyhún. Sin embargo, los rusos, valedores del hombre fuerte de Damasco, rechazaron las acusaciones de la oposición siria, basadas en un informe elaborado por servicios de inteligencia militar turcos. Huelga decir que los soldados rusos acantonados en la base de Shayrat resultaron ilesos. Oficialmente, Washington les había informado sobre la inminencia del ataque. 

La decisión de Trump de vengar la muerte de los 86 civiles sirios sorprendió a los analistas militares, poco propensos a imaginar una respuesta de esta envergadura durante las primeras semanas del mandato del Presidente. Pero, ¿de verdad se trataba de una venganza contra el régimen de Al Assad? Hay quien estima que la acción de Donald Trump tiene múltiple lectura. Se insinúa que el ataque debe interpretarse como una advertencia a las autoridades de Teherán o de Pyongyang, que no dudan de hacer alarde de su poderío militar. 

Irán, la bestia negra del Estado de Israel, no oculta la existencia de su arsenal bélico. Teherán exhibe sus misiles de corto y medio alcance, que se han convertido en una auténtica pesadilla para los ejércitos de la zona. Si bien es cierto que la destrucción física de la llamada entidad sionista figuraba en el programa de Gobierno de la revolución islámica liderada hace décadas por el ayatolá Jomeyni, conviene recordar que los cohetes iraníes pueden alcanzar cualquier objetivo situado en el Mediterráneo oriental y central, poniendo en jaque a los generales turcos, búlgaros, rumanos, serbios e… italianos. Sin embargo, los europeos confían en la cordura de los iraníes.

Distinto es el caso de Corea del Norte, cuyas provocaciones irritan tanto a sus vecinos inmediatos – Corea del Sur y Japón – como a los estrategas de Washington. Corea propugna una guerra total contra el imperialismo yanqui, amenaza que el Pentágono parece haberse tomado en serio. 

Por último, aunque no menos importante, es la advertencia lanzada al Kremlin. Aparentemente, Donald Trump no desea que Oriente Medio se convierta en el patio trasero de Moscú, que Rusia recupere protagonismo en una región cuyo control había perdido en los años 90, tras el desmembramiento de la URSS. La vuelta de los rusos a la zona, en un momento en el que Damasco parecía haber perdido la iniciativa militar, convirtió a Siria en un campo de combate entre Oriente y Occidente. De hecho, la aviación rusa llevó a cabo desde el primer momento ataques contundentes contra las agrupaciones islámicas apoyadas por Arabia Saudita, Qatar y… los Estados Unidos. La precisión del operativo bélico ruso irritó sobremanera a los dirigentes de la alianza proccidental. Demasiado tarde…

Obviamente, los designios del Kremlin son distintos. ¿Qué argumentos podría emplear Donald Trump para frenar la ofensiva rusa en la zona? Ni que decir tienen que el ataque contra Shayrat no va a disuadir a Rusia; más bien, todo lo contrario. La suspensión de los contactos entre militares rusos y estadounidenses en la ofensiva contra el Estado Islámico podría redundar en una victoria para Moscú e, directa o indirectamente, de su aliado Bashrar Al Assad. Conviene recordar que tanto la Casa Blanca como las autoridades de Ankara tienen interés en defenestrar al Presidente sirio. Para Washington, sería la culminación del proceso de las llamadas primaveras árabes, obstaculizadas por la testarudez del dictador sirio. A su vez, los turcos ansían la marcha de Al Assad, enemigo poderoso, y su sustitución por un político más débil, léase, dócil. Turquía se juega mucho en la guerra de Siria. Se habla del control de los recursos acuíferos, de la difícil convivencia con la minoría kurda, del éxodo de poblaciones desplazadas…

¿Y Rusia? ¿Cuáles son sus intereses en la zona? No hay que olvidar que la apuesta mezo oriental del Kremlin no obedece, sola y únicamente, a posibles (aunque cada vez más dudosas) consideraciones de índole ideológica. Rusia cuenta con una sofisticada red de instalaciones militares en Siria, un núcleo táctico difícil de abandonar ante un posible  recrudecimiento de los enfrentamientos entre grandes potencias. 

El error cometido por Barack Obama fue creer que había logrado poner de rodillas a los gobernantes moscovitas. Mas los kremlinólogos de Washington se habían equivocado.  Vladimir Putin siguió su camino, confiando en el renacer de la Madre Rusia

Será este el mayor desafío para Donald Trump. Un desafío en el que los cacareados ataques cibernéticos apenas tendrán cabida.